Lirik Lagu Slenco – Wandra feat Alvi Ananta

Posted on

Mas kangmas namine sinten

Sakniki dintene Sabtu
Mas kangmas kesah teng pundi
Sapi kulo pun manak pitu
Duh aduh jenengan pripun
Sakniki pun mboten ngalor
Dene menopo kok wangsul ngidul
Kulo niki namine sinten
Aduh kok njengkelke
Dijak ngendikan kok mrono mrene
Ndadi ora karuan
Estunipun menopo saliwang
Kulo mboten udud
Rumiyin kulo teng Suroboyo
Kapan dino Jemuah
Kulo mbenjang badhe tindak pundi
Ping kuping walah opo jamur
Ora mungkin mripatku lamur
Penak meneng ora caturan
Memang aku ganteng tiada tandingan